DERNEĞİMİZİN AMACI : Ülkemizde ve dünyada mağdur , mazlum tüm insanlara maddi ve manevi insani yardım sağlamak , sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, savaş, tabi afet vb. sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, aç ya da açıkta kalmış, zulme uğramış insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmak ve tüm insanların temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmemesi için gerekli girişimleri yapmak, daha temiz ve daha yaşanalabilir bir dünya için çalışmak derneğimizin temel amacıdır.