Image

Türk dili konuşan halklar ve ülkeler arasında dostane ilişkiler kurarak, ortak Türk kültürünü, dilini, tarihini, sanatını, gelenek ve göreneklerini araştırarak ortaya çıkarmak, geliştirmek, korumak, gelecek kuşaklara aktarmak ve kalıcı kılmak amacıyla oluşturulan ve 2013 yılında Eskişehir’in ev sahipliği yaptığı Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında kabul edilen proje ile evrensel değerlerimizden Yunus Emre ve Nasrettin Hoca’nın tanınırlık değerleri olan sevgi, hoşgörü, iletişim ve Türkçe’yi etkin kullanma değerlerini esas alarak, milli ve kültürel değerlere ilgiyi arttırmak amaçlanıyor.

Aralık ayı içerisinde başlayacak ve 2 ay sürecek projede, dezavantajlı gruplarda bulunan 10-18 yaş arasındaki öğrencilerden (10 tanesi engelli) seçilecek 70 gence, milletimize ait değerler başta olmak üzere, genelde tüm insanlığı kucaklayan değerler ve şahsiyetlere yönelik eğitimler verilecek.

Eğitimler, milli ve evrensel değere sahip şahsiyetlerin yaşadıkları bölgelere ziyaret öncesi verilecek. Gerçekleştirilecek eğitimlerle sınıf ortamında Yunus Emre ve Nasrettin Hoca’nın rol modellenmesi hedefleniyor.

Katılımcı gençler üç grup halinde eğitim programına katılacak. Hareketlilik ile ise verilen teorik bilgilerin pekişmesi ve davranışa dönüşmesi sağlanacak. Hareketlilikler ile milli değerlere sahip şahsiyetleri tanıma ve yaşam tarzlarını görmelerine imkân sağlanacak. Değerler eğitiminin gençler üzerinde kalıcılığı milli değere sahip şahsiyetleri yakından tanımaları ile daha etkili olacak. Eğitimler sonrası gerçekleştirilecek 2 günlük Eskişehir gezisiyle 2013 Eskişehir Kültür Başkenti etkinlikleri yerinde görülecek, Yunus Emre ve Nasrettin Hoca’nın türbeleri ve il protokolü ziyaret edilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erdemliler Derneği Başkanı Hasan Karadayı, “Dezavantajlı gruplarda yer alan gençlerimize kişisel gelişimleri ve özgüvenlerini arttırmak, seyahat kültürlerini geliştirmek, tarih ve kültür bilinçlerini zenginleştirmek,  Milli ve manevi değerlerimizi hatırlatmak ve davranışa dönüşmesini sağlamak, Yunus Emre, Nasrettin Hoca gibi evrensel şahsiyetler ve bu şahsiyetlerin nazarında sevgi, hoşgörü, iletişim ve Türkçemizi etkin kullanma gibi değerlerimizi kazandırmak, akademik başarılarının artmasına destek sağlamanın yanında milli ve ahlaki değerlerle donatmak için 2013 Eskişehir Türk dünyası kültür başkenti etkinlikleri iyi bir fırsat oldu. Bu sayede amaçlarımızı gerçekleştirirken Türk dünyası kültürel etkinliklerinin ilimizde farkındalığı da artacaktır ve Düzce’miz ve Eskişehir arasında bir gönül köprüsü de kurulacaktır. Bu projenin milli ve manevi değerlerle donanmış, tarih ve kültür bilincine sahip gençler yetiştirmek için bir örnek olmasını diliyor, katkı sağlayan herkese Derneğimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun” dedi.

...
BİR GÖNÜL PROJEMİZ KABUL EDİLDİ
BİR GÖNÜL PROJEMİZ KABUL EDİLDİ
pop mopt

Gönül kızlarımız gönül yapıyor. İhtiyaç sahiplerinden yetimlere kadar yardım ulaştırmaya devam ediyorlar. Derneğimizin imkanları çerçevesinde özellikle yetim ve kimsesizlere ulaş [...]

pop mopt

Gönül Gençlerimiz boş durmuyor. Kafyayla kabristanlığının ağaçlandırılmasından sonra gençlerimiz Sarımeşe kabristanlığını  da ağaçlandırdılar. Gençlerimizi tebrik ediyo [...]

pop mopt

TC İçişleri bakanlığı Sivil Toplumla ilişkiler genel müdürlüğü tarafından des [...]

pop mopt

TC İçişleri bakanlığı Sivil Toplumla ilişkiler genel müdürlüğü tarafından desteklenen GÖNÜL GENÇLERİMİZ projesi kapsamında Gençlerimizle 7 Mart 2020 Cumartesi günü BURSA´daydık. [...]

pop mopt

Gönül Gençlerimizle fidan ekim etkinliği gerçekleştirdik. Gönül delikanlıları fidan ekim etkinliğinde Kafyayla köyünde bir araya geldiler ve fidan ekerek arkadaşlıklarını peçinledl [...]

"" Biz, iman edip dünya ve âhirete yararlı işler yapanların (önceki) kötülüklerini mutlaka sileriz ve onları yaptıklarının daha güzeliyle ödüllendiririz.""

KUR'AN-I KERİM
Ankebût Suresi - 7 . Ayet Tefsiri

PROJELERİMİZ