Image

ERDEMLİLERDerneği tarafından uygulanacak olan ve T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen “Geleneklerimizle Güçlüyüz” projeSİ, 15 Eylül 2015 tarihinde paydaş toplantısıyla başlarken, 14 Nisan 2016 tarihine kadar bir dizi etkinlik ve faaliyetler gerçekleştirilecek.

 

 

Dernek yönetimi, projenin tanıtımı amacıyla bir basın toplantısı düzenledi. Erdemliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Karadayı, “Tarım toplumundan sanayi ve hizmet toplumuna geçişle birlikte, geleneksel aile ve toplum yapımızda meydana gelen hızlı değişimleri bizatihi yaşamlarında tecrübe etmiş ve ortaya çıkan durumla hala azda olsa uygulanan veya günümüze uyarlayarak uygulanabilecek geleneklerimizi bu süreçleri yaşamış kaynak kişilerden tespit ederek yeni nesil ailelere bunu aktarabilmek amacına oturturmuş projemizle, bizleri bir ve güçlü yapan, ortak toplumsal değerlerimizi yani geleneklerimizi kayıt altına alarak, günümüze uyarlamak, hatırlatmak, yaşatmak istiyoruz” dedi.

Çilimli Kaymakamlığı vasıtasıyla mahalle ve köy muhtarlıklarının, Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü vasıtasıyla da mahalle ve köy din görevlilerinin proje ortakları olduğunu ve kaynak kişilere ulaşmada rehberliklerinden istifade edileceğini vurgulayan Karadayı, “Bu süreçte konusunda uzman akademisyenlerin rehberliği ve danışmanlığıyla, ilçemizin mahalle ve köylerinde yapılacak araştırmalarla, geleneklerimiz konusunda duyarlı,  bilgi ve tecrübe sahibi kişiler belirlenerek, tecrübeleri sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınacak ve materyal tedariki yapılacaktır. Alan araştırmaları sırasında diksiyonu düzgün, gelenek birikimi ve yaşantısı olan, konusunda ehil ve yetenekli nine ve dedelerden oluşan usta öğreticiler tespit edilecektir. Gerek ilçe merkezinde gerekse köy ve mahallelerde gelenekler konusunda duyarlı ve istekli 30 aile belirlenecektir. Bu ailelerden 14-29 yaş aralığında genç evladı olanlar tercih edilecektir.  Eğitimler anne, baba ve evlatlar için ayrı ayrı olarak üç ana kolda verilecektir.

Eğitimler alan çalışmalarında tespit edilen usta öğreticiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Aile Eğitmenlerinden oluşacaktır. Eğitimler üç ana grupta beş gelenek kategorisinde yapılacak ve 1 teorik ve 1 pratik olmak üzere iki tam gün olarak gerçekleştirilecektir. Eğitimlerden sonra beş ana gruba ayrılacak olan aileler yaşam alanlarındaki fırsatları etkinliklere dönüştürerek hem gelenekler konusunda toplum nazarında farkındalık oluşturacaklar hem de uygulayıcısı olacaklardır. Geleneklerin gerek eğitim gerekse yaşam alanındaki uygulamaları Gelenek şöleni ve geleneklerimiz kitapçığına kaynak olacak şekilde kayıt ve tasnif edilecektir.

Nisan 2016’da nihayete erdirilecek olan projemizde doğumdan ölüme kadar hayatımızın inanç ve kültür eksenindeki tüm evreleri  (doğum, sünnet, askerlik, düğün, cenaze, ziyaretler, bayram ve kandiller) ele alınacaktır. Günümüzün tempolu yaşantısıyla farkında olmadan sessiz sedasız bir şekilde hayatımızdan çekilen geleneklerimiz, aslında millet olmamızı sağlayan ve muhafaza edilerek genç nesillere aktarılması gereken değerlerimizdir.

Geleneklerimizi muhafaza edemez, günümüze uyarlayamaz ve genç nesillere aktaramazsak millet olma vasfımızı kaybederek kuru kalabalıklara dönüşme tehlikesi bizleri beklemektedir. Bu sebeplerden dolayı geleneklerimiz eksenli bu proje büyük önem arz etmektedir. Bizler de bu proje ile toplum dayanışmasına büyük katkı sağlanacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.


...
GELENEKLERİMİZLE GÜÇLÜYÜZ PROJEMİZ KABUL EDİLDİ
GELENEKLERİMİZLE GÜÇLÜYÜZ PROJEMİZ KABUL EDİLDİ
pop mopt

Gönül kızlarımız gönül yapıyor. İhtiyaç sahiplerinden yetimlere kadar yardım ulaştırmaya devam ediyorlar. Derneğimizin imkanları çerçevesinde özellikle yetim ve kimsesizlere ulaş [...]

pop mopt

Gönül Gençlerimiz boş durmuyor. Kafyayla kabristanlığının ağaçlandırılmasından sonra gençlerimiz Sarımeşe kabristanlığını  da ağaçlandırdılar. Gençlerimizi tebrik ediyo [...]

pop mopt

TC İçişleri bakanlığı Sivil Toplumla ilişkiler genel müdürlüğü tarafından des [...]

pop mopt

TC İçişleri bakanlığı Sivil Toplumla ilişkiler genel müdürlüğü tarafından desteklenen GÖNÜL GENÇLERİMİZ projesi kapsamında Gençlerimizle 7 Mart 2020 Cumartesi günü BURSA´daydık. [...]

pop mopt

Gönül Gençlerimizle fidan ekim etkinliği gerçekleştirdik. Gönül delikanlıları fidan ekim etkinliğinde Kafyayla köyünde bir araya geldiler ve fidan ekerek arkadaşlıklarını peçinledl [...]

"" Biz, iman edip dünya ve âhirete yararlı işler yapanların (önceki) kötülüklerini mutlaka sileriz ve onları yaptıklarının daha güzeliyle ödüllendiririz.""

KUR'AN-I KERİM
Ankebût Suresi - 7 . Ayet Tefsiri

PROJELERİMİZ